Przetwarzanie danych osobowych: Obowiązuje od 30.09.2019 r.

 

 

Informacje ogólne

Zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. masz prawo do otrzymywania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Dane osobowe, które nam przekazujesz, są przetwarzane poufnie i będą ujawniane wyłącznie w niezbędnym celu. Kupując od nas produkty i korzystając z usług lub przeglądając naszą stronę internetową z komputera, telefonu komórkowego lub aplikacji mobilnej, wyrażasz zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych i akceptujesz niniejsze warunki. Jeśli je zaktualizujemy, a Ty nadal będziesz korzystać z naszych usług, w ten sposób akceptujesz również nowe warunki. SMARTSHIFT ApS jest administratorem danych zbierającym Twoje dane. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych warunków itp., zapraszamy do kontaktu z nami w dowolnym momencie: strona internetowa SMARTSHIFT. .

 

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkiego rodzaju informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Innymi słowy, są to wszelkie informacje, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio powiązane z osobą. Może to być imię i nazwisko, adres, numer telefonu, zdjęcie lub adres IP. Kiedy zbieramy dane osobowe o Tobie w związku z Twoją wizytą na naszej stronie internetowej lub w ramach naszych usług, zawsze upewniamy się, że odbywa się to za wyraźną, wyraźną zgodą, abyś wiedział dokładnie, jakie informacje są gromadzone i dlaczego te informacje jest zbierany.

Kiedy SMARTSHIFT zbiera dane osobowe? Kiedy korzystasz z naszych usług, zazwyczaj podajesz informacje, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, informacje finansowe, a także inne informacje, które są niezbędne do umożliwienia SMARTSHIFT oferowania Ci naszej usługi.

Oto, w jaki sposób gromadzimy dane osobowe: Kiedy kupujesz produkty online lub przeglądasz naszą stronę internetową, lub kiedy tworzysz lub używasz KONTA SMARTSHIFT. SMARTSHIFT rejestruje i przechowuje informacje, które przekazujesz SMARTSHIFT podczas zawierania z nami umowy. Rejestrujemy Twoje dane w związku z jednym celem dostarczenia produktów, gdy składasz zamówienie na naszej stronie internetowej.

Nie wykorzystujemy informacji w żadnym innym celu niż wyraźnie opisany tutaj oraz w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami. Wykorzystanie danych osobowych w SMARTSHIFT. Informacje, które zbieramy, wykorzystujemy do prowadzenia naszej działalności, dostarczania naszych produktów i zwiększania komfortu interakcji z naszą witryną internetową, zgodnie z niniejszymi warunkami, ale nie wyłącznie do przetwarzania zakupu, dostarczania zamówienia, spełniania prośby o produkty lub ulepszania naszej stronie internetowej, w celu spełnienia wymogów prawnych oraz do analiz statystycznych

 

Dane osobowe osobom trzecim

Ujawniamy informacje stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu realizacji transakcji i zapewnienia zgodności z obowiązującym duńskim ustawodawstwem. Nie wykorzystujemy Twoich informacji do celów innych niż opisane w niniejszych WARUNKACH. Możemy ujawnić Twoje dane naszym wybranym i zaufanym partnerom, aby móc świadczyć Ci nasze usługi, np. ujawniamy informacje partnerom, którzy są uprawnieni do wykorzystywania Twoich danych w związku z dostawą towarów oraz w celu utrzymania Cię na bieżąco do chwili obecnej odnośnie statusu zamówienia. Gdy przekazujesz informacje stronom trzecim, z którymi współpracujemy, możemy również otrzymać Twoje dane. Mogą to być zaufani partnerzy zajmujący się rachunkami, płatnościami lub przewoźnikami Produktów. SMARTSHIFT jest odpowiedzialny za zapewnienie, że Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane w nieuczciwy sposób. Z tego powodu SMARTSHIFT nakłada surowe wymagania na naszych partnerów, gdy Twoje dane osobowe są wykorzystywane poza SMARTSHIFT. W ten sposób zawsze zapewniamy, że nasi partnerzy gwarantują ochronę Twoich danych.

 

Przechowywanie danych osobowych przez SMARTSHIFT

SMARTSHIFT przechowuje Twoje dane osobowe tak długo, jak długo korzystasz z naszych usług. Przechowujemy również i wykorzystujemy Twoje dane, jeśli jest to konieczne do przestrzegania zobowiązań prawnych i egzekwowania naszych umów. Stosujemy dostępne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem, zniszczeniem, modyfikacją lub publikacją Twoich danych osobowych przez jakąkolwiek osobę lub organizację. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba osób z obiektywną potrzebą. Aby Twoje informacje były jak najbardziej bezpieczne, przyjęliśmy wewnętrzne zasady bezpieczeństwa informacji, które obejmują zarówno instrukcje, jak i środki ochrony Twoich danych osobowych przed zniszczeniem, utratą lub modyfikacją, a także przed nieuprawnionym publikacją i dostępem osób nieuprawnionych do lub znajomość informacji. Ponadto wszyscy współpracownicy SMARTSHIFT przestrzegają wewnętrznych procedur i zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych. SMARTSHIFT podejmuje wszelkie środki ostrożności, aby zapewnić, że nasza strona internetowa nie zawiera wirusów ani tym podobnych. Jednak nigdy nie możemy w pełni zagwarantować bezpieczeństwa przesyłania danych. W związku z tym może wystąpić ryzyko, że osoby nieuprawnione mogą wymusić dostęp do informacji podczas ich przesyłania i przechowywania drogą elektroniczną. Z tego powodu nie gwarantujemy, że nasza strona internetowa jest wolna od wirusów i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty z tego wynikające. Zalecamy ochronę siebie i swoich informacji poprzez zamknięcie przeglądarki po użyciu, wylogowanie się z konta, zainstalowanie oprogramowania antywirusowego i stałe aktualizowanie oprogramowania. SMARTSHIFT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek lub wszystkie straty powstałe w wyniku korzystania z naszych usług, w wyniku naruszenia systemów SMARTSHIFT lub innych zakłóceń operacyjnych, za które SMARTSHIFT nie ponosi odpowiedzialności. W związku z tym przekazujesz swoje informacje na własne ryzyko. Jeśli nieupoważnione osoby uzyskają dostęp do Twoich danych, powiadomimy Cię o tym bez zbędnej zwłoki i natychmiast zaczniemy naprawiać sytuację za pomocą niezbędnych narzędzi.

SMARTSHIFT będzie przetwarzać Twoje dane głównie na terenie UE/EOG. Możemy jednak również przekazać Twoje dane osobowe do kraju spoza UE/EOG, jeśli będziemy musieli udostępnić Twoje dane naszym dostawcom lub partnerom biznesowym spoza UE lub przechowywać dane osobowe w kraju poza UE/EOG. Jeśli Twoje dane osobowe są przekazywane do kraju spoza UE/EOG, Dustin podejmie niezbędne środki w celu zgodnego z prawem przekazania danych osobowych, zapewniając, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i z odpowiednim poziomem ochrony porównywalnym z ochrona oferowana na terenie UE/EOG, na przykład poprzez zawarcie umowy z odbiorcą, która obejmuje standardowe klauzule umowne lub, w przypadku przekazywania danych do USA, poprzez zapewnienie, że odbiorca jest poświadczony o przestrzeganiu zasad określonych w Tarczy Prywatności UE-USA.

 

Usunięcie danych osobowych posiadanych przez SMARTSHIFT

Usuwamy Twoje dane osobowe, gdy nie są już potrzebne do celu, który był powodem gromadzenia, przetwarzania i przechowywania Twoich danych.

 

Profile klientów KONTA SMARTSHIFT

Jako klient SMARTSHIFT możesz zarejestrować się za pomocą KONTA SMARTSHIFT (SA). Rejestrując konto podajesz dane osobowe dotyczące osób kontaktowych Klientów.

Możesz złożyć wniosek o SA tutaj (hiperłącze). W celu dostarczenia Ci odpowiednich ofert specjalnych i materiałów marketingowych będziemy przetwarzać historię zakupów powiązaną z Twoim kontem SA przez okres do 5 lat od końca roku obrotowego obowiązującego w momencie każdego zakupu. Jeśli Twoje konto było nieaktywne przez dłuższy czas, zastrzegamy sobie prawo do dezaktywacji Twojego konta ze względów bezpieczeństwa.

 

Twoje prawa

Jako klient SMARTSHIFT możesz zapytać, jakie informacje o Tobie przetworzyliśmy, skąd one pochodzą i do czego je wykorzystujemy. Możesz również zostać poinformowany o tym, jak długo przechowujemy Twoje dane i kto otrzymuje dane o Tobie, jeśli ujawniamy dane w Danii i/lub za granicą. Jednak ze względu na ochronę prywatności innych osób, tajemnic handlowych i praw własności intelektualnej dostęp może być ograniczony.

Jeśli informacje są nieprawidłowe, niekompletne lub nieistotne, masz prawo do ich poprawienia lub usunięcia.

W przypadku zakończenia relacji z klientem informacje dotyczące tożsamości i transakcji będą przechowywane przez 5 lat zgodnie z duńską ustawą o księgowości, duńską ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz duńskim nakazem administracyjnym w sprawie przechowywania danych.

Ponieważ nasza usługa jest uzależniona od dokładności i aktualności Twoich danych, prosimy o poinformowanie nas o wszelkich istotnych zmianach w Twoich danych. Możesz skontaktować się z nami poniżej, aby poinformować nas o wszelkich zmianach. Twoja zgoda jest dobrowolna. Jeśli zmienisz zdanie, masz możliwość łatwego wycofania zgody, kontaktując się z nami.

Masz prawo do kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie, a w niektórych przypadkach do przeniesienia danych do innego administratora. Prawo to dotyczy jednak tylko danych, które sam przekazałeś do SMARTSHIFT i które przetwarzamy za Twoją zgodą lub zobowiązaniem umownym wobec Ciebie jako podstawą prawną.

 

Ciasteczka

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające litery i cyfry, które są przechowywane na Twoim komputerze. Te pliki cookie umożliwiają zbieranie informacji o tym, z jakich stron i funkcji użytkownik korzysta i które odwiedza. Możesz przeczytać więcej o tym, jakich plików cookie używamy, celu gromadzenia danych oraz w jaki sposób możesz je usunąć lub zrezygnować z nich, w naszej polityce plików cookie.

 

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu z nami, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub chcesz zmienić lub usunąć swoje dane. Możesz napisać do nas na nasz adres, SMARTSHIFT robotyka, Munkehatten 1A, DK5220 Odense SØ, Dania, lub skontaktować się z nami na smartshift-robotics.com.

Masz również możliwość sprzeciwienia się przetwarzaniu przez SMARTSHIFT Twoich danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć do Duńskiej Agencji Ochrony Danych https://www.datatilsynet.dk/english/.

 

Zmiany

Ciągły rozwój technologii informatycznych powoduje, że w celu ochrony Twoich danych może być konieczne zmodyfikowanie przetwarzania przez nas danych osobowych. W związku z tym SMARTSHIFT zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszych warunków. Jeśli tak się stanie, oczywiście poprawimy datę rewizji dokumentu („ważny od 04.10.2019”) u góry strony. W przypadku znaczących zmian poinformujemy Cię za pośrednictwem powiadomienia wyświetlanego na SMARTSHIFT.dk

Zaloguj sie