SALGSVILKÅR - GJELDENDE FRA 02-07-2020

 

SMARTSHIFT robotics AS ("SMARTSHIFT") salgsvilkår (Vilkår) gjelder for levering av produkter og tjenester, herunder levering av SMARTSHIFT-kontotjenesten (SA), til kunder (kunde) fra ovennevnte dato.

Disse vilkårene erstatter alle tidligere publiserte vilkår, og SMARTSHIFT forbeholder seg alle rettigheter til å endre disse vilkårene når som helst. Endrede vilkår vil være tilgjengelige på SMARTSHIFT-nettstedet (SW).

Vilkår gjelder alltid for enhver bestilling eller levering med mindre annet er skriftlig avtalt. Ved å kjøpe fra SMARTSHIFT godtar kunden disse vilkårene. Ved å godta vilkårene forplikter Kunden seg til å overholde vilkårene i sin helhet.

 

PRODUKTER PÅ SW

I tilfelle avvik mellom vilkår, produktinformasjon eller priser angitt på SW, skal informasjon om SW ha forrang.

 

 

BESTILLING - BESTILL BEKREFTELSE

Hver SA-bestilling eller annen bestilling som er gjort på SW, skal anses som et bindende tilbud fra kunden om å kjøpe de bestilte produktene. Nevnte tilbud aksepteres av SMARTSHIFT ved levering av en ordrebekreftelse. Deretter inngås en avtale basert på disse vilkårene. Enhver bekreftelse av e-postreaksjon på bestillinger gjort på SA eller SW utgjør IKKE en aksept eller en ordrebekreftelse.

 

PRISER, FRAKT, MVA, PLIKTER, MV

Alle utsalgspriser er oppgitt på SW i euro eller amerikanske dollar. Oppgitte priser inkluderer ikke skatter, avgifter, avgifter, fraktkostnader, forsikring eller andre avgifter. Slike ting vil bli lagt til den oppgitte utsalgsprisen. Kunden skal betale alle skatter og offentlige innlegg som kommer fra salg på SW eller fra salg fra SMARTSHIFT. SMARTSHIFT har når som helst rett til å endre prisene uten forvarsel. Prisene som er angitt på nettstedet er gyldige, hvis ikke annet er avtalt.

Kostnad for frakt legges til alle leveranser. Den totale fraktkostnaden beregnes ved fakturering av ordren der vekten er notert sammen med informasjon om omfanget av bestillingen og om pakken må leveres på en pall.

Fakturering skjer etter undersøkelse av kundens kredittverdighet. Betaling – i henhold til eventuell faktura – må være tilgjengelig på SMARTSHIFTs bankkonto senest femten (15) kalenderdager fra fakturadato. Ved eventuell forsinkelse i betaling fra forhandleren, vil det bli belastet renter med en sats på 2% per påbegynt måned (beregnet hver måned [sammensatt rente]) fra fakturadatoen, og ikke fra forfallsdatoen. Dersom det er rimelig tvil om kundens betalingsevne, har SMARTSHIFT rett til å forkorte kreditttiden, kreve forskuddsbetaling eller annen sikkerhet for fremtidig levering. Alle fakturaer vil være i EUR eller USD og skal gjøres ved bankoverføring til selskapets bankkonto med mindre annet er angitt på en faktura. Kunden skal betale alle kostnader forbundet med enhver betalingsoverføring som er lagt til på fakturaen. Produktene forblir SMARTSHIFTs eiendom inntil full betaling er utført.

Selskapets bankkonto med USD:

IBAN-nummer: NO7212510418253

SWIFT-kode: DNBANOKK

Firma bankkonto med EURO:

EUR:

IBAN-nummer: NO0712506251042

SWIFT-kode: DNBANOKK

 

LEVERING - INNEN I EU OG UTEN I EU

Alle fraktkostnader legges til utsalgsprisen. Alle leveranser er DAP (Incoterms 2020) med mindre SMARTSHIFT uttrykkelig oppgir noe annet i sin aksept av bestillingen. Levering gjøres av en tredjeparts transportør eller leveringsfirma. Tittel og risiko for tap skal overføres fra selskap til forhandler eller forhandlerkunde på det angitte leveringsstedet.

 

RETURPOLITIKK

Kunder har bare lov til å returnere produkter på grunn av at produktet er defekt eller på grunn av transportskade eller på grunn av produksjonsfeil, og når et RMA-nummer (Return Material Authorization) er utstedt og RMA-kriteriene er oppfylt.

 

SKADER, FEIL, TRANSPORT ELLER ANDRE KLAGER

Ved mottak av de kjøpte produktene, må kunden sjekke de leverte produktene.

Transportskader skal rapporteres på leveringsdagen til transportøren og til SMARTSHIFT. En skjult transportskade som ikke blir oppdaget eller kunne blitt oppdaget ved mottak av leveransen, skal klages på så snart som mulig og under alle omstendigheter innen femten (15) kalenderdager etter mottakelse av leveransen. Hvis kunden ikke fremsetter krav om erstatning innen de fastsatte tidsrammer, mister kunden sin rett til å fremsette krav mot transportøren og / eller SMARTSHIFT.

Klager angående leveringsfeil og / eller produkter må komme etter at mangelen ble oppdaget så snart som mulig og senest femten (15) kalenderdager. Hvis kunden ikke fremsetter krav om erstatning innen de fastsatte tidsrammer, mister kunden retten til å gjøre krav.

Retur av produkter dekker ikke feil eller funksjonsfeil forårsaket av misbruk, misbruk eller feil vedlikehold, unnlatelse av å følge bruksanvisningen eller bruk med utstyr som ikke er ment å brukes.

 

RMA-KRITERIER

  • Produkter må ha blitt kjøpt direkte fra SMARTSHIFT-robotikk, ellers kontakter du forhandleren av SMARTSHIFT-produkter.
  • Av forespørsler om politikk kan godtas av SMARTSHIFT.
  • Produktene må returneres til SMARTSHIFT-robotikksted innen 15 dager etter mottak av RMA-nummeret ditt (Returns Material Authorization).
  • Unnlatelse av å returnere produktet innen 15 dager kan føre til kansellering av autorisasjonsnummeret for returmateriell.

Hvis du ikke kjøpte produktet direkte fra SMARTSHIFT, kan du se forhandlerens kontaktpunkt for all informasjon om retur av SMARTSHIFT-produkter.

 

Eventuelle klager må være skriftlig etterfulgt av RMA returret og RMA skjema.

1) gå til denne nettadressen [www.smartshift-robotics.com] og fyll ut RMA-skjemaet,

2) videresend produktet til SMARTSHIFT inklusive originalfaktura angående produktet.

Deretter vil SMARTSHIFT inspisere det mottatte produktet og vil enten bekrefte kravet som et krav under den begrensede garantien eller avvise kravet som et garantikrav. (Avvisning kan forekomme for eksempel hvis produktet ikke vedlikeholdes eller det er sannsynlig at det ikke blir brukt riktig)

 

FORCE MAJEURE

SMARTSHIFT kan ikke holdes ansvarlig for manglende utførelse på grunn av årsaker utenfor dets kontroll, inkludert men ikke begrenset til brann, flom, jordskjelv, eksplosjon, ulykke, handlinger av offentlig fiende, krig, opprør, opprør, sabotasje, epidemi, karantene, arbeid tvister eller mangel, transportembargoer, svikt eller forsinkelser, manglende evne til å sikre råvarer eller maskiner, handlinger fra Gud eller myndighet (inkludert nektelse av eller belastende begrensninger på eksportlisenser), enhver slik hendelse av force majeure som påvirker selskapets tredjepartsleverandører eller rettslige handling.

 

ANSVARSBEGRENSNING

Hvis det er feil som SMARTSHIFT er ansvarlig for, forplikter SMARTSHIFT seg, etter eget skjønn, å avhjelpe mangelen ved å reparere, levere på nytt eller tilbakebetale kjøpesummen. SMARTSHIFT er ikke ansvarlig for et produkts kompatibilitet med andre produkter i SMARTSHIFTs sortiment eller for kompatibilitet med kundens nåværende produkter, med mindre annet er uttrykkelig angitt av SMARTSHIFT. SMARTSHIFT er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for NOE indirekte skader eller følgeskader, produksjonstap, manglende fortjeneste eller andre skader. SMARTSHIFTs akkumulerte ansvar er under alle omstendigheter begrenset til det totale fakturabeløpet som kunden faktisk har betalt for det defekte produktet.

 

SW OG INTELLEKTUELL EIENDOMSRETT

SW og alt innholdet eies av SMARTSHIFT eller SMARTSHIFT har rettighetene til å markedsføre innholdet. Alt innhold er beskyttet av dansk markedsføringslov og lover om beskyttelse av immaterielle rettigheter.

 

PERSONLIG INFORMASJON

Når kunden bestiller produkter og tjenester, vil SMARTSHIFT behandle personopplysninger om kundens kontaktpersoner (“CP”) for formålene og på vilkårene som er beskrevet i SMARTSHIFTs personvernregler https://smartshift-robotics.com/privacy-policy/

 

ANDRE ENDRINGER

SMARTSHIFT forbeholder seg retten til å endre all informasjon, inkludert (men ikke begrenset til) priser, tekniske spesifikasjoner, produkttilbud osv. Uten forutgående varsel til kunden. Informasjon og priser er gitt med forbehold om både trykte og elektroniske trykkfeil og skrivefeil, feil i oppgitte tekniske spesifikasjoner, leverandørens eller produsentens forhøyede priser osv. Informasjonen som er tilgjengelig på SMARTSHIFTs nettsted utgjør ikke en forpliktelse om anvendelighet, egnethet, eller annen garanti enn når direkte skriftlig til Kunden. Kunden har ikke rett til å overføre avtalen eller noen rettigheter eller forpliktelser i henhold til avtalen uten forutgående skriftlig samtykke fra SMARTSHIFT.

Logg Inn