MYYNNIN EHDOT - SOVELLETTAVA 02-07-2020

 

SMARTSHIFT robotics AS:n (”SMARTSHIFT”) myyntiehdot (Ehdot) koskevat tuotteiden ja palvelujen toimittamista, jäljempänä SMARTSHIFT-tilipalvelun (SA) toimittamista asiakkaille (Asiakkaalle) edellä mainitusta päivämäärästä alkaen.

Nämä ehdot korvaavat kaikki aiemmin julkaistut ehdot, ja SMARTSHIFT pidättää kaikki oikeudet muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa. Muutetut ehdot ovat saatavilla SMARTSHIFT-verkkosivustolla (SW).

Ehtoja sovelletaan aina kaikkiin tilauksiin tai toimituksiin, ellei kirjallisesti toisin sovita. Asiakas hyväksyy nämä ehdot tekemällä ostoksen SMARTSHIFT: ltä. Hyväksymällä ehdot asiakas sitoutuu noudattamaan ehtoja kokonaisuudessaan.

 

TUOTTEET SW

Jos SW: ssä ilmoitetuissa ehdoissa, tuotetiedoissa tai hinnoissa on eroja, SW: n tiedot ovat etusijalla.

 

 

TILAUS - TILAUKSEN VAHVISTUS

Jokaista SA-tilausta tai muuta SW: llä tehtyä tilausta pidetään asiakkaan sitovana tarjouksena ostaa tilaamia tuotteita. Mainitun tarjouksen hyväksyy SMARTSHIFT toimittamalla tilauksen vahvistus. Sitten tehdään sopimus näiden ehtojen perusteella. Mikä tahansa sähköpostiviestin kuittaaminen mihin tahansa SA: n tai SW: n tilaukseen ei merkitse hyväksyntää tai tilauksen vahvistusta.

 

HINNAT, TOIMITUS, ALV, TULLIT jne.

Kaikki vähittäishinnat on ilmoitettu SW: issä euroina tai Yhdysvaltain dollareina. Ilmoitetut hinnat eivät sisällä veroja, palkkioita, tulleja, toimituskuluja, vakuutuksia tai muita maksuja. Kaikki tällaiset tuotteet lisätään ilmoitettuun vähittäishintaan. Asiakkaan on maksettava kaikki verot ja julkiset verot, jotka johtuvat SW-myynnistä tai SMARTSHIFT: n myynnistä. SMARTSHIFT: llä on oikeus muuttaa hintoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Verkkosivustolla ilmoitetut hinnat ovat voimassa, ellei toisin ole sovittu.

Rahtikustannukset lisätään kaikkiin toimituksiin. Rahtien kokonaiskustannukset lasketaan laskuttaessa tilausta, jossa paino merkitään, sekä tiedot tilauksen laajuudesta ja siitä, onko paketti toimitettava kuormalavalla.

Laskutus tehdään asiakkaan luottokelpoisuuden tarkastelun jälkeen. Maksun – mahdollisen laskun mukaisesti – on oltava saatavilla SMARTSHIFT:n pankkitilillä viimeistään viidentoista (15) kalenteripäivän kuluessa laskun päivämäärästä. Mikäli Jälleenmyyjän maksu viivästyy, korkoa veloitetaan 2% alkavalta kuukaudelta (lasketaan kuukausittain [korkokorko]) laskun päivämäärästä, ei eräpäivästä. Jos asiakkaan maksukyvystä on aihetta epäillä, SMARTSHIFT:llä on oikeus lyhentää luottoaikaa, vaatia ennakkomaksua tai muuta vakuutta tulevaa toimitusta varten. Kaikki laskut ovat euroissa tai dollareissa ja ne suoritetaan pankkisiirrolla yrityksen pankkitilille, ellei laskussa ole toisin mainittu. Asiakas maksaa kaikki laskuun lisättyihin maksusiirtoihin liittyvät kulut. Tuotteet ovat SMARTSHIFT:n omaisuutta, kunnes koko maksu on suoritettu.

Yrityksen pankkitili USD:

IBAN-numero: NO7212510418253

SWIFT-koodi: DNBANOKK

Yrityksen pankkitili EURO:

euroa:

IBAN-numero: NO0712506251042

SWIFT-koodi: DNBANOKK

 

TOIMITUS - EU: N SISÄIN JA ULKOPUOLELLA

Kaikki toimituskulut lisätään vähittäismyyntihintaan. Kaikki toimitukset ovat DAP (Incoterms 2020), ellei SMARTSHIFT nimenomaisesti ilmoita toisin tilauksen hyväksymisessä. Toimituksen suorittaa kolmannen osapuolen rahdinkuljettaja tai toimitusyritys. Omistusoikeus ja menetysriski siirtyvät yritykseltä jälleenmyyjälle tai jälleenmyyjäasiakkaalle nimetyssä toimituspisteessä.

 

PALAUTUSKÄYTÄNTÖ

Asiakkaat saavat palauttaa tuotteita vain tuotteen puutteellisuuden tai kuljetusvaurion tai valmistusvirheen vuoksi ja kun palautusmateriaalin valtuutuksen (RMA) numero on annettu ja RMA-kriteerit täyttyvät.

 

VAARA, VIKA, KULJETUS TAI MUUT VALITUKSET

Saatuaan ostetut tuotteet asiakkaan on tarkistettava toimitetut tuotteet.

Kuljetusvauriot ilmoitetaan toimituspäivänä kuljetusyhtiölle ja SMARTSHIFT: lle. Piilotettuihin kuljetusvaurioihin, joita ei löydy tai jotka olisi voitu havaita toimituksen vastaanottamisen yhteydessä, on valitettava mahdollisimman pian ja kaikissa olosuhteissa viidentoista (15) kalenteripäivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta. Jos asiakas ei vaadi vahingonkorvausvaatimusta asetetussa määräajassa, asiakas menettää oikeutensa vaatia kantajaa ja / tai SMARTSHIFT: tä vastaan.

Valitukset toimitus- ja / tai tuotteiden puutteista on tehtävä vian havaitsemisen jälkeen mahdollisimman pian ja viimeistään viidentoista (15) kalenteripäivän kuluessa. Jos asiakas ei tee vahingonkorvausvaatimusta asetetussa määräajassa, asiakas menettää oikeuden vaatimuksen esittämiseen.

Tuotteiden palautus ei kata vikoja tai toimintahäiriöitä, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä, väärinkäytöstä tai virheellisestä huollosta, käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä tai käytöstä sellaisten laitteiden kanssa, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi.

 

RMA-KRITEERIT

  • Tuotteiden on oltava ostettu suoraan SMARTSHIFT-robotiikasta, muuten ota yhteyttä SMARTSHIFT-tuotteiden jälleenmyyjään.
  • SMARTSHIFT hyväksyy muut kuin politiikkapyynnöt.
  • Tuotteet on palautettava SMARTSHIFT-robottipaikkaan 15 päivän kuluessa RMA-numerosi vastaanottamisesta.
  • Jos tuotetta ei palauteta 15 päivän kuluessa, palautusmateriaalin valtuutusnumero voidaan peruuttaa.

Jos et ostanut tuotetta suoraan SMARTSHIFT: ltä, katso jälleenmyyjän yhteyspisteestä kaikki tiedot SMARTSHIFT-tuotteiden palautuksesta.

 

Mahdollisten valitusten on oltava kirjallisia ja noudatettava RMA-palautuskäytäntöä ja RMA-lomaketta.

1) mene tähän verkko-osoitteeseen [www.smartshift-robotics.com] ja täytä RMA-lomake,

2) välittää Tuotteen SMARTSHIFT: lle mukaan lukien alkuperäisen Tuotetta koskevan laskun.

Sitten SMARTSHIFT tarkastaa vastaanotetun tuotteen ja joko hyväksyy vaatimuksen rajoitetun takuun mukaisina vaatimuksina tai hylkää vaatimuksen takuuvaatimuksena. (Irtisanominen voi tapahtua esimerkiksi jos tuotetta ei ylläpidetä tai on todennäköistä, että sitä ei käytetä oikein)

 

VOIMAANTURA

SMARTSHIFT ei ole vastuussa mistään suorittamatta jättämisestä syistä, jotka ovat sen hallitsemattomien syiden takia, mukaan lukien muun muassa tulipalo, tulva, maanjäristys, räjähdys, onnettomuus, julkisen vihollisen teot, sota, kapina, kapina, sabotaasi, epidemia, karanteeni, työ riidat tai puutteet, kuljetusvientikiellot, epäonnistumiset tai viivästykset, kyvyttömyys turvata raaka-aineita tai koneita, Jumalan tai hallituksen teot (mukaan lukien vientilisenssien epääminen tai raskaat rajoitukset), mikä tahansa tällainen ylivoimainen este, joka vaikuttaa yrityksen ulkopuolisiin toimittajiin tai oikeudellisiin toimittajiin toiminta.

 

VASTUUN RAJOITUS

Jos on virheitä, joista SMARTSHIFT vastaa, SMARTSHIFT sitoutuu oman harkintansa mukaan korjaamaan vian korjaamalla, toimittamalla uudelleen tai palauttamalla ostohinnan. SMARTSHIFT ei ole vastuussa tuotteen yhteensopivuudesta muiden SMARTSHIFT-tuotevalikoiman tuotteiden kanssa tai yhteensopivuudesta asiakkaan nykyisten tuotteiden kanssa, jollei SMARTSHIFT nimenomaisesti toisin ilmoita. SMARTSHIFT ei missään olosuhteissa ole vastuussa mistään epäsuorista vahingoista tai välillisistä vahingoista, tuotantotappioista, puuttuvista voittovaroista tai muista vahingoista. SMARTSHIFT: n kertynyt vastuu on joka tapauksessa rajoitettu asiakkaan tosiasiallisesti maksaman laskun kokonaismäärään viallisesta tuotteesta.

 

SW- JA INTELLEKTISET OMINAISUUDET

SW ja kaiken sen sisällön omistaa SMARTSHIFT tai SMARTSHIFT: llä on oikeus markkinoida sisältöä. Kaikki sisältö on suojattu Tanskan markkinointilailla ja teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa koskevilla laeilla.

 

HENKILÖKOHTAISET TIEDOT

Kun asiakas tilaa tuotteita ja palveluita, SMARTSHIFT käsittelee asiakkaan yhteyshenkilöiden (”CP”) henkilötietoja SMARTSHIFT: n tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin ja ehdoin. https://smartshift-robotics.com/privacy-policy/

 

MUUT TARKISTUKSET

SMARTSHIFT pidättää oikeuden muuttaa kaikkia tietoja, mukaan lukien (mutta niihin rajoittumatta) hinnat, tekniset eritelmät, tuotetarjoukset jne. Ilman ennakkoilmoitusta asiakkaalle. Tiedot ja hinnat varataan sekä painetulle että sähköiselle virheelliselle tulostukselle ja kirjoitusvirheelle, ilmoitettujen teknisten eritelmien virheellisyydelle, toimittajan tai valmistajan nostamille hinnoille jne. takuu muu kuin silloin, kun se on suoraan ilmoitettu kirjallisesti Asiakkaalle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai sen mukaisia oikeuksia tai velvoitteita ilman SMARTSHIFT: n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Kirjaudu sisään